Gốm Xám Đen Bo Cạnh G03

Gốm Xám Đen Bo Cạnh G03

Gốm Xám Đen Kích thước: 7×20 Thành phần: Màu sắc: xám đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Xem đầy đủ →
Gốm Tranh G10

Gốm Tranh G10

Gốm Tranh Kích thước: 30×30 Thành phần: Màu sắc: Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Xem đầy đủ →
Gốm Nhiều Cỡ G08

Gốm Nhiều Cỡ G08

Gốm Nhiều Cỡ Kích thước: Thành phần: Màu sắc: đỏ, đỏ đậm và kem Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Xem đầy đủ →
Gốm Một Màu G13

Gốm Một Màu G13

Gốm Một Màu Kích thước: 7×20 Thành phần: Màu sắc: đỏ Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Xem đầy đủ →
Gốm Một Màu G02

Gốm Một Màu G02

Gốm Một Màu Kích thước: 7×20 Thành phần: Màu sắc: đỏ Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Xem đầy đủ →
Gốm Mắc Xích Đỏ G142

Gốm Mắc Xích Đỏ G142

Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ tự nhiên Màu sắc: Trắng, vàng, hồng, xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường…

Xem đầy đủ →
Gốm Mắc Xích Đỏ G141

Gốm Mắc Xích Đỏ G141

Gốm Mắc Xích Đỏ Kích thước: 7×20 Thành phần: Màu sắc: đỏ Công dụng: Trang trí Ghi chú: Trang trí

Xem đầy đủ →
Gốm Đỏ Kem Cũng Cỡ G07

Gốm Đỏ Kem Cũng Cỡ G07

Gốm Đỏ Kem Cũng Cỡ Kích thước: 6×24 Thành phần: Màu sắc: đỏ và kem Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán…

Xem đầy đủ →
Gốm đỏ G05

Gốm đỏ G05

Gốm đỏ Kích thước: 7×20 Thành phần: Màu sắc: đỏ Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Xem đầy đủ →
Gốm Đỏ Đậm - Kem G11

Gốm Đỏ Đậm – Kem G11

Gốm Đỏ Đậm – Kem Kích thước: 5×20 Thành phần: Màu sắc: đỏ đậm và kem Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú:…

Xem đầy đủ →