Đá Xẻ Đen DX01

Đá Xẻ Đen DX01

Đá Xẻ Đen Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán…

Xem đầy đủ →
Đá Xẻ Hồng Đậm DX02

Đá Xẻ Hồng Đậm DX02

Đá Xẻ Hồng Đậm Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng đậm Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi…

Xem đầy đủ →
Đá Xẻ Hồng DX03

Đá Xẻ Hồng DX03

Đá Xẻ Hồng Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán…

Xem đầy đủ →
Đá Xẻ Trắng DX04

Đá Xẻ Trắng DX04

Đá Xẻ Trắng Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: trắng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán…

Xem đầy đủ →
Đá Xẻ Đen DX05

Đá Xẻ Đen DX05

Đá Xẻ Đen Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán…

Xem đầy đủ →
Đá Xẻ Vàng DX06

Đá Xẻ Vàng DX06

Đá Xẻ Vàng Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán…

Xem đầy đủ →