Đá Mài Bóng Da Báo MB01

Đá Mài Bóng Da Báo MB01

Đá Mài Bóng Da Báo Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xám trắng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất…

Xem đầy đủ →
Đá Mài Bóng Ai Cập MB02

Đá Mài Bóng Ai Cập MB02

Đá Mài Bóng Ai Cập Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ tự nhiên Màu sắc: Trắng, vàng, hồng, xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại…

Xem đầy đủ →
Đá Mài Bóng Hồng Đậm MB03

Đá Mài Bóng Hồng Đậm MB03

Đá Mài Bóng Hồng Đậm Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng đậm Công dụng: Trang trí nội ngoại thất…

Xem đầy đủ →
Đá Mài Bóng Hồng Phấn MB04

Đá Mài Bóng Hồng Phấn MB04

Đá Mài Bóng Hồng Phấn Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng phấn Công dụng: Trang trí nội ngoại thất…

Xem đầy đủ →
Đá Mài Bóng Vân Mây MB05

Đá Mài Bóng Vân Mây MB05

Đá Mài Bóng Vân Mây Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vân xám Công dụng: Trang trí nội ngoại thất…

Xem đầy đủ →
Đá Mài Bóng Vàng MB06

Đá Mài Bóng Vàng MB06

Đá Mài Bóng Vàng Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú:…

Xem đầy đủ →