Đá Không Quy Cách DN01

Đá Không Quy Cách DN01

Đá Không Quy Cách Kích thước: không xác định Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất…

Xem đầy đủ →
Đá Tia Mắt Vàng DN02

Đá Tia Mắt Vàng DN02

Đá Tia Mắt Vàng Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú:…

Xem đầy đủ →
Đá Tia Mắt Xanh DN03

Đá Tia Mắt Xanh DN03

Đá Tia Mắt Xanh Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú:…

Xem đầy đủ →
Đá Tia Mắt Vàng DN04

Đá Tia Mắt Vàng DN04

Đá Tia Mắt Vàng Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú:…

Xem đầy đủ →
Đá Suối DN05

Đá Suối DN05

Đá Suối Kích thước: không xác đinh Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú:…

Xem đầy đủ →
Đá Tia Mắt Đen DN06

Đá Tia Mắt Đen DN06

Đá Tia Mắt Đen Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú:…

Xem đầy đủ →