Đá Block Đen BL01

Đá Block Đen BL01

Đá Block Đen BL01 Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú:…

Xem đầy đủ →
Đá Block Hồng Phấn BL02

Đá Block Hồng Phấn BL02

Đá Block Hồng Phấn Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng phấn Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi…

Xem đầy đủ →
Đá Block Hồng BL03

Đá Block Hồng BL03

Đá Block Hồng Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng, vàng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú:…

Xem đầy đủ →
Đá Block Đen Phẳng BL04

Đá Block Đen Phẳng BL04

Đá Block Đen Phẳng Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen, trắng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi…

Xem đầy đủ →
Đá Block Ánh Kim Hồng BL05

Đá Block Ánh Kim Hồng BL05

Đá Block Ánh Kim Hồng Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng, hồng ánh kim Công dụng: Trang trí nội…

Xem đầy đủ →
Đá Block Ánh Kim Vàng BL06

Đá Block Ánh Kim Vàng BL06

Đá Block Ánh Kim Vàng Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng ánh kim Công dụng: Trang trí nội ngoại…

Xem đầy đủ →
Đá Block Đen Muối BL07

Đá Block Đen Muối BL07

Đá Block Đen Muối Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen, trắng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi…

Xem đầy đủ →
Đá Block Đen Ánh Kim BL08

Đá Block Đen Ánh Kim BL08

Đá Block Đen Ánh Kim BL08 Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen ánh kim Công dụng: Trang trí nội…

Xem đầy đủ →
Đá Block Vàng BL09

Đá Block Vàng BL09

Đá Block Vàng Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán…

Xem đầy đủ →