Ngói Lợp Trang Trí Các Loại

Ngói Lợp Trang Trí Các Loại

Chia sẻ
  •  
  •  

Ngói Lợp Trang Trí Các Loại
Kích thước: 20×30
Thành phần: (đúc nung công ghiệp)
Màu sắc: nhiều màu theo NSX
Công dụng: Lợp trang trí
Ghi chú:


Chia sẻ
  •  
  •