Ngói Màu SCG các loại

Ngói Màu SCG các loại

Chia sẻ
  •  
  •  

Ngói màu SCG các loại
Kích thước: 33cm x 42cm
Thành phần: (đúc nung công ghiệp)
Màu sắc: nhiều màu theo NSX
Công dụng: Lợp trang trí
Ghi chú:


Chia sẻ
  •  
  •