Ngói chữ S không diềm

Ngói chữ S không diềm

Chia sẻ
  •  
  •  

Kích thước (mm): 280x220x13
Trọng lượng (kg/v): 1,5
Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120
Độ hút nước (%): ≤ 8
Số lượng sử dụng (v/m2): 30

Chia sẻ
  •  
  •