ngói chữ S có diềm

Ngói chữ S có diềm

Chia sẻ
  •  
  •  

Kích thước (mm): 280x220x13
Trọng lượng (kg/v): 1,8
Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120
Độ hút nước (%): ≤ 8
Số lượng sử dụng (v/m): 4

Chia sẻ
  •  
  •