Gốm Đỏ Đậm - Kem G11

Gốm Đỏ Đậm – Kem G11

Chia sẻ
  •  
  •  

Gốm Đỏ Đậm – Kem
Kích thước: 5×20
Thành phần:
Màu sắc: đỏ đậm và kem
Công dụng: Trang trí nội ngoại thất
Ghi chú: Dán tường


Chia sẻ
  •  
  •