Gốm Đỏ Đậm - Kem G09

Gốm Đỏ Đậm – Kem G09

Chia sẻ
  •  
  •  

Gốm Đỏ Đậm – Kem
Kích thước: 6×24
Thành phần:
Màu sắc: đỏ đậm và kem
Công dụng: Trang trí nội ngoại thất
Ghi chú: Dán tường


Chia sẻ
  •  
  •