Gạch trồng cỏ SV05

Gạch trồng cỏ SV05

Chia sẻ
  •  
  •  

Gạch Trồng Cỏ
Kích thước: 15×30
Thành phần: Bê-tông
Màu sắc: xám đen
Công dụng: Trang trí
Ghi chú: Trang trí


Chia sẻ
  •  
  •