Đá sỏi trắng SV04

Đá sỏi trắng SV04

Chia sẻ
  •  
  •  

Đá Sỏi Trắng
Kích thước: 1cm – 4cm
Thành phần: Từ đá thiên nhiên
Màu sắc: Trắng
Công dụng: Trang trí
Ghi chú: Trang trí


Chia sẻ
  •  
  •