Đá hoa cương SV03

Đá hoa cương SV03

Chia sẻ
  •  
  •  

Đá Hoa Cương
Kích thước: không xác định
Thành phần: Từ đá thiên nhiên
Màu sắc: muối tiêu
Công dụng: Trang trí
Ghi chú: Trang trí


Chia sẻ
  •  
  •